Accesare si implementare propuneri de finantare

Accesare si implementare propuneri de finantare

cdcr1Activitatea presupune oferirea de servicii de asistenta tehnica adresate institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si a companiilor private in accesarea si implementarea de proiecte/programe cu finantare din fonduri nerambursabile publice si private, nationale si europene.

Asistenta tehnica precontractuală

In funcție de statutul clientului nostru și de domeniile de interes, monitorizam permanent oportunități de finanțare și informam clientul cu privire la oportunitatile de pe piata finantatorilor. Astfel clientul are posibilitatea de alege cea mai buna soluție in raport cu necesitatile de finantare identificate. Totodata, ne adaptam solicitarilor clientilor si identificam si alte oportunitati de finanţare disponibile atat din surse interne, cat si din surse externe. In momentul identificării sursei de finantare aducem la cunoștinta beneficiarului toate criteriile de eligibilitate si conditiile contractuale specifice programului.

Asistenta tehnica în vederea realizarii cererii de finantare si a documentatiei  solicitate de ghidul de finantare
cdcr2Serviciul de bază oferit de compania noastra este de a oferi asistenta tehnica in procesul de elaborare a cererii de finantare în vederea obținerii finanțării nerambursabile. În funcție de programul de finanțare accesat și de particularitatea cererii de finantare, perioada de timp necesară întocmirii unei cereri de finanțare complete poate varia de la câteva zile pana la câteva săptămâni.

Serviciile oferite sunt: Realizarea cererii de finantare in conformitate cu nevoile identificate si ghidul de finantare,  realizarea bugetului proiectului in conformitate cu activitatile proiectului si regulile ghidului de finantare, realizarea planului de achizitii in cadrul proiectului, asistenta tehnica partenerilor in vederea descrierii capacitatii de implementare, realizarea documentului Acord de parteneriat, alte documente solicitate de ghidul finantatorului (studii, analize, memorii, plan de afaceri, s.a). Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul programului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.

Asistenta tehnica în procesul de selectie a partenerilor proiectului

In cazul in care aplicantul este o institutie de stat, compania noastra va oferi asistenta tehnica in procesul de selectie a partenerilor, respectand legislatia in vigoare. Astfel, serviciile oferite sunt: realizarea procedurii de selectie a partenerilor in conformitate cu legislatia in vigoare, asistenta oferita APL in procesul de verificare a eligibilitatii aplicantilor si de realizare a porcesului de selectie si realizarea raportului procedurii de selectie.

Asistenta tehnica in implementare

Constienta de importanta reusitei unui proiect si de necesitatea de a avea un management eficient, echipa noastră asigură asistenta tehnica necesara implementarii cu success a proiectului. De la asistență la semnarea contractului de finanțare până la publicarea anunțului de finalizare a proiectului și depunerea la finantator a ultimului raport de progres al acestuia, expertii nostrii sunt alături de Client asistându-l în toate activitățile de implementare.

Serviciile oferite sunt: urmarirea respectării clauzelor contractuale ale contractului de finantare, a planificării în timp a investiției și a resurselor alocate; realizeaza manualul de proceduri a proiectului; asistența la respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat de către programul accesat (activitatea de informare și publicitate); asistenta la elaborarea documentatiilor și derularea procedurilor de achiziții publice de bunuri/ servicii /lucrari; asistenta in elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate; elaborarea rapoartelor de progres și a solicitărilor de informare din partea finantatorului; participarea, ori de câte ori este necesar, la întâlnirile operative legate de realizarea proiectului; realizeaza si implementeaza procedura de monitorizare si evaluare a proiectului; ofera servicii de coaching managerului de proiect;